www.bodilniels.dk

 

Velkommen

Om gården

Omgivelser

Vores dyr

Haven

Børnebørn

Link

Kontakt

 

Søndergård

v/ Bodil & Niels Nielsen
 

Gården

Søndergård er fra 1822 og har været i familien Nielsens,
 eje i fire generationer.

    Kødkvæget:

Besætningen blev etableret i 1989, og Bodil og Niels Nielsen
 har ca. 20 moderdyr og kalve.
Dyrene går ude hele året med mulighed for at gå hjem til gården,
 hvor de kan finde læ.
 Der er desuden læhegn omkring de fleste græsmarker. Foderet består af græsensilage og halm.

Naturen

Søndergård har både højtliggende og lavtliggende arealer
 på den opdyrkede hede, hvor der udspringer ikke mindre end fire kildevæld.
 Vegetationen byder bl.a. på bøgetræer, egetræer, lind, gran,
 lærketræer, mirabellatræer og enkelte gøgeurt.
 Desuden findes der gravhøje, og der er en pragtfuld udsigt over Limfjorden
 med kig til Venø, Jegindø, Mors og Thy. Området er solrigt

          © Copyright bodilniels.dk